Wat wordt bedoeld met ‘orthodox’?

De term ‘orthodox’ is eigenlijk geen juiste term, omdat het de indruk geeft dat er sprake is van een bepaalde starheid. Daarom is de term traditioneel Jodendom een betere. Het traditionele Jodendom koestert de letter van de Tora-tekst. Die meningen uit de Tora-tekst zijn in een steeds verder ontwikkelde en verfijnde doctrine gevormd in voorgaande generaties.