Wat is het traditionele Jodendom?

De term traditioneel is beter dan orthodox omdat orthodox de indruk geeft dat er sprake is van een bepaalde starheid. Daarom is de term traditioneel Jodendom een betere term. Het traditionele Jodendom koestert de letter van de Tora-tekst. Die meningen uit de Tora-tekst zijn in een steeds verder ontwikkelde en verfijnde doctrine gevormd in voorgaande generaties.
In het traditionele Jodendom wordt het leven in de maatschappij van vandaag gecombineerd met hetgeen het Jodendom verlangt van de Jood, op basis van een voortgaande, ononderbroken traditie van rabbinale besluitvorming die op zichzelf weer is gebaseerd op hetgeen er in de Tora staat.

De woorden van de Tora zijn rechtstreeks door G’d aan Mozes gedicteerd. Dit betekent dat niet alleen aan de strekking van de Tora-tekst maar aan ieder woord, ja zelfs aan iedere van de 304.805 letters in de Tora, grote waarde en zelfs beslissende betekenis wordt gehecht.

De overtuiging dat de Tora in zijn geheel en letterlijk van G’d afkomstig is, is de grondslag van het Jodendom zoals dat traditioneel wordt beleefd.

De twee grondslagen voor ontwikkeling binnen het Joodse geloof zijn:

  1. de woorden van de Tora zijn van G’ddelijke oorsprong.
  2. een rabbinale beslissing van vandaag moet gebaseerd zijn op wat daarover in eerdere, vroegere rabbinale besluitvorming is bepaald.

Zie voor meer informatie Jodendom