Wat is de Misjna en wat is het belang er van?

De Misjna wordt de Mondelinge Leer genoemd. Het bestaat uit zes delen. De Misjna heet Mondelinge Leer tegenover de Schriftelijke Leer. De Schriftelijke Leer is de Tora, de vijf boeken Mozes. De Mondelinge Leer heeft die naam omdat het nooit werd opgeschreven, maar mondeling werd overgedragen. Tegenwoordig zou dit een onvoorstelbare prestatie. Uiteindelijk is de Mondelinge Leer toch door rabbi Jehoeda haNassi opgeschreven, omdat er onduidelijkheid begon te ontstaan over wat de exacte inhoud zou zijn.

De Tora is niet te gebruiken en te begrijpen zonder de toelichting die er over in de Misjna voor de praktijk op wordt gegeven.

Voor meer informatie zie Misjna