Wat is bezit?

Rothschild staat ook vandaag de dag nog internationaal bekend als bedrijf waarin vastgoed, vermogen en aandelen worden beheerd en verhandeld.

Heel lang geleden, toen computers er nog niet waren en het bedrijf nog gerund werd door mijnheer Rotschild zelf, vroeg een journalist aan hem of hij een overzicht kon krijgen van zijn bezittingen.

“Ja, dat kan”, zegde hij de journalist toe en hij gaf aan zijn secretaresse een boekje met aan haar de vraag, of ze daar een mooi overzicht van kon maken om de journalist tevreden mee te stellen.

Zij ging aan het werk en opende het boekje. Maar in het boekje stonden alle schenkingen die hij de afgelopen jaren had gedaan.

“Maar mijnheer Rothschild, U heeft mij het verkeerde boekje gegeven. Ik moet het boekje met Uw bezittingen hebben en niet het boekje met de giften die U gedaan heeft”.

Mijnheer Rothschild keek haar aan en zei: “Dit zijn mijn bezittingen, want andere bezittingen heb ik niet.” Aan de vraagtekens in haar ogen kon hij zien dat ze er niets van begreep.

“Alles wat er aan vermogen, aandelen en vastgoed in mijn bedrijf is, kan morgen door een crisis, een virus, een ontploffing, een kernramp, een oorlog, een aardbeving, een dictator of gewoon  door paniek, van het ene op het andere moment verdwenen zijn.

Dat is dus geen bezit. Bezit is wat je fysiek weggegeven hebt om andere mensen, organisaties en instellingen een duwtje in de rug te geven. En dat is het lijstje dat ik je gegeven heb”.