Wat is antisemitisme eigenlijk?

Wat is antisemitisme eigenlijk?

Eigenlijk is antisemitisme niets anders dan racisme, alleen heeft het een eigen “status” gekregen. Antisemitisme is mijns inziens gebaseerd op twee begrippen te weten: angst en kuddegedrag.

Angst, omdat antisemieten allerlei niet-onderzochte, niet-bewezen veronderstellingen, net als de complotdenkers, qanon-aanhangers en virus waanzinnigen van vandaag, als de waarheid zien. Of omdat Jodenhaat  al in hun opvoeding is meegegeven en ze niet beter weten c.q. er zelf nog nooit over hebben nagedacht of gewoon niet slim genoeg zijn om erover na te denken. Of omdat ze gewoon stoer willen zijn en niet voor hun vrienden onder willen doen. Of….

Een voorbeeld hoe zoiets als een haat tegen een bevolkingsgroep kan  ontstaan:

Zegt iemand: “Alle antisemieten stinken naar zweet”.
Zegt de ander: “Ken je dan een antisemiet?”.
Zegt de eerste weer: “Nee, dat niet, maar dat zeggen ze allemaal bij mij op de club en ze hebben er ook bewijzen voor, zeggen ze”.

Kuddegedrag, wordt het omdat je de mening van de groep overneemt. Dan hoef je dus niet meer zelf  na te denken. Da’s lekker makkelijk, dan hoor je tenminste ergens bij, hoef je zelf niks te weten of te onthouden. En dan hoef je al helemaal geen argumenten te bedenken waarom je tot die kudde hoort. Je kunt dan boeh roepen als iedereen boeh roept. Dan hoef je zelf niet langer verloren rond te spartelen in een poel van honderden meningen en opinies.

Meer over Antisemitisme