Wat is anti-semitisme?

Joden vormen een minderheid. In Nederland, en in alle landen waar zij wonen. Daardoor zijn zij door de eeuwen heen kwetsbaar en afhankelijk gebleken van de goede wil van de meerderheid.
Soms is die goede wil er niet of in onvoldoende mate en is er sprake van haat of achterstelling jegens Joden, mondeling, schriftelijk, in regelgeving of met fysiek of verbaal geweld. Dit noemt men anti-semitisme. Anti-semitisme gaat vaak met vooroordelen gepaard. Vooroordelen en stereotypen die onwaar maar daarentegen wel hardnekkig zijn. Deze haat en deze vooroordelen uiten zich op uiteenlopende manieren. Het meest ernstige en gruwelijke door de eeuwen zijn gebleken: het als tweederangs burgers beschouwen van Joden in een land, het verwijderen van Joden uit de samenleving, tot, het stelselmatig vermoorden van Joden in een land, stad of streek.