Wanneer ben je een Jood?

Dus zowel Joden als Arabieren zijn Semieten. Dus Abraham was ook gewoon een Semiet. Maar wanneer ben je dan een Jood? Het Jodendom begon volgens het bijbelboek Genesis bij Abraham. Het is dus een soort afscheidingsbeweging geweest dat tot het Joodse volk heeft geleid. Als je dus een (verre) afstammeling bent van Isaac, de zoon van Abraham, de aartsvader, dan ben je een Jood. En vanaf Isaac’s dochters ging dat over van moeders op moeders. Dus als je moeder een Jodin is, ben jij ook een Jood of Jodin. In de meer liberale omgeving worden tegenwoordig kinderen die alleen een Joodse vader hebben vaak ook als Jood of Jodin erkend. Je bent dus Jood of Jodin van geboorte. Als je dat niet bent kan je Jood of Jodin worden. Maar het Jodendom is geen geloof dat tracht mensen te bekeren tot het Jodendom. Dat is een veelal zwaar, ingrijpend en langdurig proces. Er worden dan ook maar weinig mensen Jood.

Joden zijn, na hun verdrijving uit Kanaän (zeg maar het huidige Israël)  in de hele wereld gaan wonen en hebben tot 1948 nooit meer een eigen land gehad.

Van een Japanner met de Amerikaanse nationaliteit kan je altijd zeggen dat zijn ouders of voorouders Japanners waren. Maar hij blijft Amerikaan. Omdat Joden uitgezworven zijn over de hele wereld hebben zij allemaal verschillende nationaliteiten maar ze blijven wel Jood of Jodin omdat zij en hun voorvoorvoorouders afstammen van de aartsvader Abraham. Aan een Japanner kan je zien dat hij Japanner is; aan een Jood kan je dat vaak niet zien omdat ze door de eeuwen heen Japanse, Indonesische, Russische, Europese, Chinese, Ethiopische en ga zo maar door uiterlijkheden hebben gekregen.

Meer over Joden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden