Wanneer ben je een goede Jood?

Geloof in G’d alleen is voor het Jodendom onvoldoende. Dit dient ook tot uiting te worden gebracht door het vervullen van bepaalde verplichtingen. Het Jodendom is een ‘doe-religie’. Dit betekent dat het verlangt dat je je zo veel mogelijk houdt aan de verplichtingen die de Tora heeft bepaald. Dit zijn verplichtingen (mitswot) tussen mens en G’d, bijvoorbeeld het opnemen van de loelav (de 4 plantensoorten in de loelavbundel) op het Soekotfeest, en tussen mens en medemens, bijvoorbeeld: niet te moorden, niet te stelen, niet jaloers te zijn, geld geven aan arme mensen, het verzorgen van zieken.

Zie voor meer https://www.webkwestie.nl/jodendom/