Waarom zijn er Joodse woorden in het Nederlands?

Joden spraken tot in de negentiende eeuw veelal een eigen taal; het Jiddisj, een combinatie van Hebreeuwse, Duitse en Slavische woorden. Sommige van die woorden gingen in de contacten met hun niet-Joodse omgeving op in het spraakgebruik en werden langzamerhand onderdeel van de Nederlandse taal. Voorbeelden: jatten, bajes, mazzel, meier, smeris, tof. Er is een leuk boekje Resten van een Taal, waar ze allemaal in staan.