Waarom wonen niet alle Joden in Israël?

Omdat Joden al heel lang, eeuwen lang, buiten Israël wonen en niet alle Joden direct de noodzaak of drang voelen om zich in Israël te vestigen sinds daar in 1948 weer een eigen Joodse staat werd gevestigd.

Het is op zichzelf al bijzonder dat mensen die al eeuwen niet meer in een land wonen, met dat land toch een zodanig sterke band hebben dat een deel van de tot die groep behorende mensen daar in de twintigste eeuw naar toe is gegaan en er zich heeft gevestigd.