Waar komen de Joden vandaan?

Joden stammen af van degene die als eerste de Eenheid van G’d erkende, aartsvader Abraham en diens zonen Izak en Jakob. Jakob kreeg twaalf zonen die zich vestigden in Egypte. Hun nakomelingen werden slaven in Egypte en werden uiteindelijk door G’d, onder leiding van Mozes uit Egypte geleid. Zij trokken door de woestijn, kregen daar de Tora en vestigden zich in het land van hun voorouders, het huidige Israël. Enkele eeuwen later werden de Joden verspreid over de omringende landen en kwamen zo ook in Europa terecht. Sinds ongeveer het begin van de jaartelling wonen er Joden in Europa. Ten tijde van de Romeinen waren er waarschijnlijk al Joden in Nederland of aan de grenzen van het huidige Nederland. Sinds de zestiende eeuw wonen Joden onafgebroken in Nederland.