Verplaatsing namenlijst slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Aan de zijmuur van het Stadhuis, naast de trappen aan de kant waar op 4 mei de dodenherdenking plaatsvindt, is in de vitrinekast een lijst geplaatst met de namen van alle Goudse mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen door geweld, bombardementen of de nazi terreur.

Het mooie van die plek is dat iedere voorbijganger de omvang van wat er in Gouda gebeurd is kan zien, de namen kan lezen en eventueel dierbaren gedenken.
Het geheel heeft echter geen uitstraling van een herdenkingsplek. Bij de 4 mei herdenking staat het koor ervoor en is het voor nabestaanden niet mogelijk een bloemetje bij de lijst te leggen tijdens het defilé.

Om deze redenen is er onder leiding van Hans Suijs en Cora Boxma in september 2020 een initiatief ontstaan om de lijst in een andere vorm en op een betere plaats tot zijn recht te laten komen. Deelnemers zijn o.a. Stichting 4-5 mei, HPG en SAMH. De Stichting Gouds Metaheerhuis is, en blijft, nauw betrokken bij dit initiatief en juicht zowel de verandering van de vormgeving als de verplaatsing van harte toe.

Er is nog geen enkel besluit genomen maar de oplossing zou er als volgt uit kunnen zien:

Er komt niet meer een aparte lijst van de Joodse en voor de niet-Joodse Goudse inwoners maar ze worden allen in alfabetische volgorde op één lijst geplaatst.

De lijst zal dan in een nog nader te bepalen vorm aan de linkerkant worden toegevoegd bij het bestaande monument.

De boodschap moet nog vorm krijgen maar zal mogelijk gaan over  het voorkomen van geweld en oorlog omdat we geleerd hebben wat de consequenties zijn als we dat niet doen.

Waar Sint Joris de bestrijder van het kwaad was willen we in de huidige tijd steeds meer het doen van goed centraal stellen, het elkaar tolereren en accepteren. Gedacht wordt o.a. een verwijzing naar Coornhert die tolerantie predikte of Leo Vroman, onze van origine Goudse dichter. Misschien wordt het een tekst van Erasmus.

De nieuwe lijst zou op ooghoogte links of rechts van de twee ramen direct onder het huidige herdenkingsmonument geplaatst kunnen worden waarbij de bloembak uitgebreid zou kunnen worden tot onder de lijst.

 

We houden jullie op de hoogte.