Verhaal van Henni Freudenstein

Graaf Florisweg 15, Gouda

Henni Freudenstein (55) woonde ruim anderhalf jaar op dit adres.

Ze werd op 21 december 1887 geboren in Rösebeck. Haar ouders Isaak en Tine en zus Frieda emigreerden in 1936 vanuit nazi-Duitsland naar Argentinië. Henni week in 1939 uit naar Nederland en vestigde zich in Rotterdam. Toen ze daar als buitenlandse vluchteling weg moest, verhuisde ze naar Gouda.

Eerst woonde Henni vanaf eind februari 1941 een half jaar op de Graaf Florisweg 8. Vervolgens verhuisde ze per 1 september dat jaar schuin naar de overkant op de Graaf Florisweg 15. De weduwe Polet-van der Linden had hier vanaf eind september 1940 een postagentschap en telegraafkantoor in twee oude huisjes vlak bij de tunnel. Op een oude kaart uit 1925 die Coretta Bakker-Wijbrans van SAMH tevoorschijn toverde, is te zien hoe de Graaf Florisweg indertijd doorliep tot de Spoorstraat. Op deze plek is nu het Albert Plesmanplein.

Jan Lafeber stuurde een krantenbericht op, met daarin uiterst precies alle handelingen die toen nog via de post gingen. Een relict uit het pré-internettijdperk, toen de post nog een spilfunctie in de maatschappij had. Ook diepte hij een foto op die de rij oude huisjes toont, waar de nummers 15 en 17 op de Graaf Florisweg deel van uitmaakten.

Henni werkte als huishoudster in het Centraal Tehuis, maar misschien hielp ze de weduwe Polet wel heimelijk voor wat extra geld in het hulp-postkantoortje. Ze werd nog lang gesperrt door haar functie in het bejaardentehuis, terwijl al meer en meer Joodse stadgenoten gedeporteerd werden. Tenslotte moest ook zij er aan geloven.

Op 21 april 1943 moest ze zich met enkele tientallen laatste overgebleven Joodse stadgenoten in Vught melden. Een proces-verbaal van agent en Jodenjager Arie Oudenaarden getuigt hiervan. Op 23 mei moest Henni van dit kamp naar Westerbork, twee dagen later volgde haar deportatie naar Sobibor. Daar stierf ze direct na aankomst op 28 mei 1943.

Eén Stolperstein op de hoek van de Graaf Florisweg en het Albert Plesmanplein herinnert nu aan Henni Freudenstein.