Verhaal van Alex Hans Maijer

Turfmarkt 142 boven, Gouda

Alex Hans Maijer (23) woonde vanaf 23 mei 1942 drie maanden in het karakteristieke Admiraalshuis op de Turfmarkt.

Hij kwam eind mei 1941 vanuit Den Bosch naar Gouda en woonde eerst op de Karnemelksloot en Blekerssingel.

Alex werd geboren in Amsterdam op 3 november 1921 en werkte als vertegenwoordiger en koopman in aardewerk. Hij was remonstrants volgens de Jodenregistratielijst uit 1941. Dat koster Jacob van Os van de gereformeerde kerk achter het pand op nummer 142 remonstrants was, verklaart misschien waarom hij hier bij hem kon wonen.

Midden juli 1944 werd Alex vastgezet in Westerbork in barak 67. Daarvoor zal hij ondergedoken zijn, misschien ook in het pand op de Turfmarkt. Met de laatste trein van 3 september 1944 moest hij naar Auschwitz. Hij zat in dezelfde barak en ging met dezelfde trein als mijn overlevende grootvader en zovele anderen waaronder de familie Frank.

Bij een dodenmars uit Auschwitz werd de jonge Alex Hans vermoord, op 4 februari 1945.

Zijn nicht Maureen mailde: ‘Mooi als zijn naam in Gouda, waar hij zijn hart aan een jonge vrouw verloor maar waarvandaan ook zoveel mensen zijn gedeporteerd, op een Stolperstein op de Turfmarkt komt.’