Tora

Het Christendom heeft de bijbel; Islam de Koran en het Jodendom de Tora. De Tora is een uit vijf delen bestaand boek, dat twee elementen kent: geschiedschrijving vanaf de schepping van hemel en aarde tot en met de dood van Mozes vlak voordat het Joodse volk het land Kanaän in zal gaan nadat het uit Egypte is bevrijd en een 40-jarige reis door de woestijn heeft afgelegd. Naast deze ‘verhaallijn’ worden er verplichtingen in genoemd.
De Tora wordt vanwege dit laatste ook wel de Leer of de Wet genoemd en bestaat uit de eerste vijf boeken uit het Oude Testament en dat zijn:
Bereesjiet  = Genesis
Sjemot      = Exodus
Wajikra     = Leviticus
Bemidbar  =Numeri
Dewariem =Deuteronomium
Een Tora is een op perkament met de hand geschreven tekst en dat perkament wordt opgerold op een Torarol.
In de synagoge worden de Torarollen in fluwelen mantels gewikkeld, voorzien van hun zilveren kronen met jadjes (handjes) en de Torarollen worden staande opgeborgen in een prachtige houten, vaak antieke kast die AronHaKodesh wordt genoemd.

De Joodse religie kent ook alle andere bijbelboeken van het Oude testament. Deze boeken vormen samen de Tenach.

Het Jodendom kent niet het nieuwe testament want daarin wordt het leven van Jezus beschreven. De Joden wachten nog op de Messias terwijl de christenen geloven dat Jezus de Messias is. Bij de Islam is Mohammed de grote profeet.

De Tora is in het Nederlands vertaald door I. Dasberg. Je kunt hem via de winkel van WIZO bestellen.

Meer over Tora https://jonet.nl/jodendom-tora/