Stolpersteine Route: 3. Lage Gouwe 84

8 Stolpersteine voor de gezinnen Seijffers-Cohen en Seijffers-Frenkel

Op deze plek liggen bij elkaar acht stenen voor twee gezinnen Seijffers. Vijf van de gedenkstenen zijn voor David Seijffers (43), zijn vrouw Heintje Seijffers-Cohen (40) en hun kinderen Annetta (16), Salomon (13) en Rozetta (8). Drie Stolpersteine zijn voor Saam Seijffers (45), zijn vrouw Betje Seijffers-Frenkel (40) en hun dochtertje Annette Mia (6).

Het gaat om de twee broers, David en Saam, met hun gezinnen. Zij waren kaashandelaren, beide echtgenotes waren confectienaaisters. Iemand van de overkant van de Gouwe maakte hun licht aan en stak het vuur aan op sjabbes (zaterdag), dat was orthodoxe Joden verboden. Zo iemand heet een sjabbesgoj.

In het boek In Memoriam van Guus Luijters, waarin alle transporten met Joodse kinderen uit Nederland staan, zie je op bladzijde 509 een foto van Salo (Salomon), Netty (Annetta) en Rozetta met een buurvrouw. Samen met hun moeder gingen de kinderen met transport 65 van Westerbork naar Sobibor. Niemand van dat transport van bijna 3000 mensen overleefde.

Heintje Seijffers-Cohen en haar drie kinderen Annetta, Salomon en Rozetta kwamen om in Sobibor op 28 mei 1943. Haar man David Seijffers was al om het leven gekomen in Auschwitz op 19 februari 1943. Zijn broer Saam Seijffers stierf op 9 juli 1943 in Sobibor, diens vrouw Betje Fijtje Seijffers-Frenkel en dochter Annette Mia kwamen daar op 11 juni 1943 om.