Giften & Donaties

Het beheer, het onderhoud en de activiteiten brengen uiteraard de nodige kosten met zich mee. Omdat de stichting niet gesubsidieerd wordt, zijn de bijdragen van donateurs en eenmalige giften de enige bron van inkomsten. Het stichtingsbestuur heeft daarom een Vriendenkring opgericht van hen die jaarlijks hun financiële steun willen toezeggen.

Als Vriend van het Metaheerhuis ontvangt u jaarlijks onze Nieuwsbrief en blijft u op de hoogte van onze activiteiten. Mogen we een beroep op u doen om donateur te worden of een eenmalig gift te doen?

Voor informatie of aanmelding kunt u contact met ons opnemen via info@goudsmetaheerhuis.nl.

 

Giften en donaties voor het werk van onze stichting kunt u overmaken op:

IBAN NL75 INGB 0007 2350 64

t.n.v. Stichting Gouds Metaheerhuis

BIC-code voor overboekingen uit het buitenland: INGBNL2A

 

Giften speciaal bestemd voor het project-Stolpersteine zijn welkom op:

IBAN NL98 INGB 0005 8983 78

t.n.v. Stichting Gouds Metaheerhuis-Stolpersteine

BIC-code voor overboekingen uit het buitenland: INGBNL2A

Een gedenksteen kost € 140,-: € 132,- voor de aanschaf plus € 8,- plaatsingskosten.

 

Giften bestemd voor Stichting Tsedaka zijn welkom op: 

IBAN NL58 RBRB 0918 8762 06  

t.n.v. R. Oudgenoeg 

In de omschrijving vermelden: ten gunste van Stichting Tsedaka

 

Giften

U kunt ook kiezen voor een zogeheten periodieke gift, waarvoor geen fiscale drempel geldt. U legt dan per overeenkomst vast dat u aan onze stichting jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag overmaakt.

Zie hierover uitgebreid de Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften.

 

Goed om te weten:

De Stichting Gouds Metaheerhuis is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN/fiscaal nummer 8041.58.460. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belasting. En bij de KvK zijn we bekend onder nummer: 41174218