Stichting Metaheerhuis

De Stichting Gouds Metaheerhuis is opgericht om het Gouds Metaheerhuis te beheren ter gedachtenis en herinnering van de in de oorlogsjaren vermoorde Goudse Joden. 

 

De Stichting maakt zichtbaar wat de gevolgen zijn geweest en de noodzaak te strijden tegen racisme en ons in te zetten voor verdraagzaamheid en verbinding in de wereld van vandaag. Zij doet dat door bezoekers te ontvangen in het Metaheerhuis, gastlessen

Doelstelling in de statuten:  

‘De Stichting heeft tot doel het voormalige Metaheerhuis van het eveneens voormalige Centraal Tehuis voor Israëlieten in Nederland, destijds gevestigd in het pand Oosthaven 31 te Gouda, in te richten en te beheren ter gedachtenis van en herinnering aan de in de oorlogsjaren 1940-1945 omgekomen Goudse Joden.   

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door aan het Metaheerhuis bekendheid te geven en de nadruk te leggen op de geestelijke, opvoedende en educatieve waarde der gedachtenis.’

 

De stichting Gouds Metaheerhuis wil daarnaast een bijdrage leveren aan het zichtbaar en toegankelijk houden van de kennis over Joods Gouda van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij wil een eenvoudig voor iedereen in het algemeen en voor leerlingen in het bijzonder makkelijk vindbare ingang bieden voor informatie over de historie van Joods Nederland in het algemeen en van Joods Gouda in het bijzonder.

 

Naar de gemeente Gouda toe is de Stichting gesprekspartner waar het gaat om zaken die van belang zijn waar het Joods historisch Gouda betreft. Zo is de stichting indertijd direct betrokken geweest bij  het overleg over de locatie van het Joodse Poortje.

 

De Stichting beheert in Gouda het voormalig Metaheerhuis van het eveneens voormalig Centraal Tehuis voor Joodse bejaarden.