Soekot

Bij het Loofhuttenfeest wordt herdacht dat de de Joden na de uittocht uit Egypte veertig jaar lang door de Sinaï woestijn trokken voordat ze van G’d het beloofde land Kanaän in mochten.  Soekot wordt gevierd in de periode september/oktober en duurt zeven dagen.
Om het te vieren wordt een hut, Soeka, gebouwd waar je dan de maaltijden gebruikt. Sommigen slapen er ook in. Het dak van de hut moet van takken en gebladerte van bomen en andere plantaardig materiaal zijn gemaakt, want je moet de hemel en de sterren kunnen zien.  De hut wordt verder versierd met vruchten en groenten.
De twee dagen die volgen op Soekot zijn eigenlijk ook nog feestdagen. De tweede dag heet Simchat Tora en betekent vreugde der wet. Op die dag wordt het laatste stuk van de Tora gelezen en daarom wordt er in de synagoge met de Tora gedanst.

Meer over Soekot: https://www.nik.nl/joodse-feest-treurdagen/soekot/