Semieten

Je bent een Semiet als je deel uitmaakt van de hedendaagse Semitisch sprekende volkeren die leven in het huidige Midden-OostenEthiopiëEritrea, en Noord-Somalië. De term is in 1781 geïntroduceerd door een Duitse historicus. Het woord Semiet komt van Sem, een van de drie zonen van Noach.
Volgens Genesis (het eerste boek van de bijbel) kreeg Sem vijf zonen. Het nageslacht van die vijf zonen zouden zich over de aarde hebben verspreid.
De term Semieten wordt ook gebruikt bij beschrijvingen van Arameeërs, Akkadiers, Feniciërs, Hebreeën èn ook bij Arabische bevolkingsgroepen en hun afstammelingen. Dus zowel Joden als Arabieren zijn Semieten.

Meer over Semietische volken https://bigbluebook.org/nl/96/2/