Racisme, discriminatie en antisemitisme

Antisemitisme is één van de vele vormen van discriminatie.
Discriminatie is één van de vele vormen van racisme.
Racisme is onderscheid maken op basis van uiterlijk en/of overtuigingen.

Racisme is het gevolg van

  • gebrek aan algemene kennis
  • gebrek aan belangstelling wat anderen beweegt
  • gebrek aan kennis over gebruiken, gewoonten, tradities, achtergronden en religies
  • het rücksichtslos volgen van de mening van je ouders of vrienden

Door het op één hoop gooien van (hele) bevolkingsgroepen en daar een (voor)oordeel over hebben wordt racisme gevoed.

Racisme leidt tot discriminatie; je vindt iemand minder dan je jezelf vindt en daarmee plaats jezelf hoger op de ladder-van-het-mens-zijn dan die ander.
Je maakt onderscheid tussen de ene mens en de andere, je vindt dan dat jij het recht hebt om een niveauverschil aan te brengen tussen jouzelf en de andere.
Antisemitisme is dus één van de vele in de wereld aanwezige vormen van discriminatie  en gaat ook vaak met vooroordelen gepaard. Vooroordelen en stereotypen die onwaar maar daarentegen wel hardnekkig zijn.

Joden vormen een minderheid. In Nederland, en in alle landen waar zij wonen. Daardoor zijn zij door de eeuwen heen kwetsbaar en afhankelijk gebleken van de goede wil van de meerderheid. Soms is die goede wil er niet of in onvoldoende mate en is er sprake van haat of achterstelling jegens Joden, mondeling, schriftelijk, in regelgeving of met fysiek of verbaal geweld. Deze haat en deze vooroordelen uiten zich op uiteenlopende manieren. Het meest ernstige en gruwelijke door de eeuwen zijn gebleken: het als tweederangs burgers beschouwen van Joden in een land, het verwijderen van Joden uit de samenleving, tot, het stelselmatig vermoorden van Joden in een land, stad of streek.