Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Verantwoordelijke

Stichting Gouds Metaheerhuis en Stichting Tsedaka zijn de verantwoordelijken in de zin van de AVG.

 

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Email: bestuur@goudsmetaheerhuis.nl

 

Stichting Gouds Metaheerhuis, Stichting Tsedaka en privacy

1 Gebruik van persoonsgegevens

2 Doeleinden

3 Verstrekking aan derden

4 Datalekken

5 Bewaartermijnen

6 Profilering en cookies

7 Gebruik voor marketingdoeleinden

8 Websites van derden

9 Beveiligen en bewaren

10 Websites van derden

11 Wijzigingen in deze privacyverklaring

12 Vragen

13 Autoriteit Persoonsgegevens

14 Inwerkingtreding

 

Stichting Gouds Metaheerhuis, Stichting Tsedaka en privacy

Stichting Gouds Metaheerhuis is een organisatie zonder winstoogmerk. Via onze website bieden wij een platform aan mensen die een bijdrage voor verbetering aan de samenleving willen doen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

 

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

– duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;

– je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;

– uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

– wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– E-mailadres
– Functie
– Gebruikersnaam
– Gegevens over uw energieverbruiktechnische meetgegevens van apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
– IBAN
– Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumbericht of een bericht in het contactformulier
– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– Vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

– Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
– Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
– Om u gebruik te laten maken van onze community en van onze overige diensten.
– Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
– Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea – Profilering en cookies).
– Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook de alinea Profilering en cookies).
– Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u kunnen bereiken om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
– Om onze websites te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we u gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat u gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven.

 

Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene.

 

Bewaartermijnen

Stichting Gouds Metaheerhuis en Stichting Tsedaka bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account) met elkaar, om u de beste ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via, een van de websites.

 

Wij maken op onze websites gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Noodzakelijk/functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

 

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

 

Gebruik voor marketingdoeleinden

Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kunt u zich daar altijd weer voor uitschrijven. U kunt zich gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor bovengenoemd e-mail adres gebruiken

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 juli 2020.