Persbericht: Vernieuwde website gelanceerd 16 december 2020

Gouda, december 16, 2020

In maart, april en mei van elk jaar gaat Donald Pagrach, voorzitter van Stichting Gouds Metaheerhuis, bij basis- en middelbare  scholen op bezoek  en vertelt hij zijn verhaal over de Tweede Wereldoorlog en wat we ervan kunnen leren. Hoe verdraagzaamheid, acceptatie van elkaar, respect voor elkaar en tolerantie bijdraagt aan een blijvend betere samenleving.

Dit jaar was dat  door covid niet mogelijk en heeft hij de tijd gebruikt om de website van  het Gouds Metaheerhuis geheel te vernieuwen. De website is vormgegeven door de Goudse Hedwig Schipperheijn.

Donald Pagrach & Hedwig Schipperheijn

 

De nieuwe website bevat veel meer onderwerpen dan op de oude site stonden en heeft daardoor een veel meer educatief karakter gekregen.

Er staat niet alleen informatie op over de geschiedenis van het Gouds Metaheerhuis, de Stichting Tsedaka en de Joodse monumenten in Gouda maar ook over de Stolpersteine en de Stolpersteine wandeling.
Uiteraard ontbreekt  de namenlijst niet van de Goudse Joden die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog.

Ook zijn er heel veel aanklikbare links gemaakt naar de verhalen over deze mensen, die  door Soesja Citroen zijn opgetekend. Die verhalen staan meer uitgebreid in het door haar uitgegeven boek “Hier woonden Stolpersteine Gouda”.

Het boekje Joods Gouda dat in het verleden bij schoolbezoeken aan leerlingen werd uitgereikt is voortaan op de website te vinden.

Het educatieve gedeelte is heel erg uitgebreid met te delen kennis over Joodse geschiedenis en  allerlei “weetjes” over het Jodendom. Hierdoor is de website ook zeer geschikt voor scholieren geworden die een werkstuk of presentatie voorbereiden en informatie zoeken.

De komende tijd zullen regelmatig allerlei weetjes worden toegevoegd. Ook is de mogelijkheid gecreëerd  om je eigen “weetje” toe te voegen. Mis je een onderwerp over het Jodendom? Schroom dan niet om er een “weetje” over te schrijven.

Het doel is om met het delen van kennis over het Jodendom een bijdrage te leveren aan preventie van racisme, discriminatie en antisemitisme.

Over Stichting Gouds Metaheerhuis

De Stichting Gouds Metaheerhuis is opgericht om het Gouds Metaheerhuis te beheren ter gedachtenis en herinnering van de in de oorlogsjaren vermoorde Goudse Joden.

De Stichting maakt zichtbaar wat de gevolgen zijn geweest en de noodzaak te strijden tegen racisme en ons in te zetten voor verdraagzaamheid en verbinding in de wereld van vandaag. Zij doet dat door bezoekers te ontvangen in het Metaheerhuis, gastlessen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via bestuur@goudsmetaheerhuis.nl.

 

Tags: