Open voor bezoek

Dodenherdenking 4 mei

Samen met de stichting Tsedaka beginnen we de herdenking op 4 mei in de voormalige synagoge aan de Turfmarkt. Elk jaar wordt daar een interactieve bijeenkomst gehouden en worden bloemen gelegd bij de voordeur waar Ralf Prins een monument op heeft aangebracht.

Vervolgens wordt er, voorafgaande aan de herdenking van de oorlogsslachtoffers op de Markt, bij het Metaheerhuis een korte plechtigheid gehouden ter gedachtenis aan de omgebrachte Joden uit Gouda. Iedereen is hierbij welkom.

Er worden 2 maal 12 namen uit de gedenkboeken gelezen, gevolgd door het zeggen van kaddisj, de heiliging van Gods Naam.

Na afloop is er gelegenheid om mee te lopen in de Stille Tocht die dan over de Oosthaven richting Markt gaat.

Tijdens de Stille Tocht legt de Stichting Gouds Metaheerhuis bij het Joodse Poortje, het herdenkingsmonument aan de Jeruzalemstraat, een bloemstuk dat is betaald uit een legaat van wijlen mevrouw Meijer-Teixeira de Mattos, de laatste directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in Gouda.

Bezoek delegatie zusterstad Solingen

In 2012 werd dodenherdenking  voor het eerst bijgewoond door een delegatie uit Duitsland. Burgemeester Norbert Feith, de gemeentesecretaris en een aantal leden van de gemeenteraad uit Solingen bezochten op 4 en 5 mei zusterstad Gouda, en namen onder meer deel aan de dodenherdenking op de Markt en de plechtigheid bij het Metaheerhuis.

Voorafgaande aan deze plechtigheid geeft Donald Pagrach, voorzitter van de Stichting Gouds Metaheerhuis, in de gedenkplaats een toelichting aan de Solingse delegatie; links burgemeester Norberth Feith.

Later die avond, tijdens de ontmoetingsbijeenkomst in de Burgerhal van het Stadhuis, schonk burgemeester Feith namens de stad Solingen twee Stolpersteine aan de stad Gouda.

De Duitse delegatie was naar Gouda gekomen in het kader van een regelmatige uitwisseling van de Goudse en Solingse gemeenteraad.

Incidenteel bezoek

Er is altijd bezoek op afspraak mogelijk: u kunt daarvoor met ons contact opnemen via info@goudsmetaheerhuis.nl.