Lezen en leren uit de Tora

Jongens vanaf 13 jaar, dus na hun bar mitswa, en in de liberale wereld meisjes vanaf 12 jaar, dus na hun bat mitswa, helpen de rabbijn met het voorlezen uit de Tora. Ze mogen dan voor en na het lezen uit de Tora zegeningen uitspreken.

Er worden altijd zeven stukken uit de Tora voorgelezen en voor elk stuk wordt weer een andere persoon gevraagd om te helpen. Een dienst in een synagoge is dan dus ook nooit stil en rustig want het is een komen en gaan van mensen van en naar de bima.

Een Jood leert zijn hele leven lang uit de Tora en alle andere boeken en kan dat doen onder leiding van een rabbijn maar hij of zij kan het ook helemaal zelf doen of in een groepje.

Meer over Leren uit de Tora: https://www.petervantriet.nl/article.php?articleID=141