Lernen

Denk nou niet dat de Joden alleen maar de vijf boeken van de Tora kennen. Zij kennen de Tenach, dat zijn alle overige boeken uit het oude testament zoals die in de kerk gebruikt worden. Alleen vormen deze boeken geen onderdeel van de Tora.
Door de eeuwen heen hebben heel veel geleerden allerlei commentaren en uitleg gegeven op de Tora. Hoe je het moet lezen, hoe je het kunt interpreteren, welke gedachten erachter zitten. Veel gelovige Joden hebben een boekenkast vol met deze uitleg en leren daar nog elke dag uit. Dat leren, met een Jiddisch woord “lernen” genoemd, doen ze eigenlijk hun hele leven lang, elke dag wel een paar keer. Op de TV zie je ze wel eens bij de Klaagmuur (laatste restant van de tempel) staan met hun zwarte jassen en hoeden en hun pijes (de pijpenkrulletjes naast hun oren). Je ziet ze dan sjokkelen (naar voren en naar achteren bewegen). Het is een traditie om dat te doen en het zou de concentratie verhogen.

Meer over Lernen https://www.youtube.com/watch?v=GY-b8PMkyBo