Leren, elke dag leren

De meeste Joden, wereldwijd zijn er 18 miljoen (0,25%), zijn noch aan hun kleding noch aan hun uiterlijke verschijningsvorm te herkennen want ze komen uit en wonen in alle landen van de wereld, hebben alle kleuren haar, alle lichaamslengtes, alle kleuren huid en hun ogen staan scheef of recht, zijn groot of klein en ook nog in alle kleuren van de regenboog.

Zoals in elk geloof kent ook het Joodse geloof heel veel stromingen, allemaal net een beetje anders. Zo heb je vele orthodoxe en ultra-orthodoxe stromingen, waarvan de leden herkenbaar zijn aan hun kleding. Mannen zijn in het zwart gekleed. Ze hebben meestal pijes (pijpenkrullen naast hun oren), tsiettsiet (witte draden aan de zijkanten van hun broek), hoge zwarte, of hele grote bonthoeden.

Vrouwen dragen jurken tot onder de knie, met lange mouwen en dragen een bedekking van het haar als ze getrouwd zijn. Meestal hebben de gezinnen heel veel kinderen en ze leven in grote gemeenschappen.

Aan de andere kant van het spectrum heb je Joden die helemaal niets aan religie doen, zelfs soms anti-religieus zijn.

En daar tussenin heb je allerlei religieuze vormen. In Nederland kennen we twee hoofdstromen te weten de orthodoxe en de liberale stroming. Ze verschillen niet in opvatting maar wel in de beleving van hun Jodendom.

Gemeenschappelijk is de:

 • sjabbat, (de zaterdag als heilige dag),
 • synagoge, (kerk),
 • Thora, (bijbel),
 • rabbijn (dominee),
 • brit mila (besnijdenis van jongens),
 • bar- en bat mitzwa (belijdenis, communie) en
 • religieuze vieringen (pesach , poerim, jom kippoer, chanoeka).

 

Het verschil zit in  de uiterlijkheden. Afhankelijk van de vorm die je aanhangt:

 • eet je wel/niet kosjer,
 • mag je als vrouw wel/niet actief deelnemen aan de synagogale diensten,
 • duren de diensten korter/langer,
 • mag je op sjabbat wel/niet autorijden en
 • mag je op die dag wel/niet gas en elektriciteit gebruiken.

 

Maar wat in alle Joodse stromingen gebeurt is “lernen”, leren. In de duizenden jaren dat de Joodse religie bestaat zijn er heel veel boeken geschreven en hebben heel veel wijze Joodse mannen teksten en verklaringen gegeven van de Thora, in onder andere de Tenach, Pirke Avot, Sjulchan Aruch en nog vele andere boeken.

Leren, elke dag leren, met elkaar discussiëren, het oneens zijn met elkaar, meningen van wijzen tegenover elkaar zetten. Het was het bindmiddel van 4000 jaar diaspora, verspreiding over de hele wereld, die ervoor gezorgd heeft dat de Joden een volk bleven.