Komen alle Joden uit Israël?

De verre, verre voorouders van alle Joden wel, maar de Joden van vandaag de dag zijn over de hele wereld geboren, dragen ook allemaal een andere nationaliteit en zijn dus deel van het land, de staat en de tradities waar zij zijn geboren of zich hebben gevestigd.

Meer hierover: zie diaspora