Keppel

Een keppel is een klein rond hoedje dat in de synagoge gedragen wordt door alle mannen, en in een meer liberale omgeving ook door de vrouwen. Religieuze mannen dragen het meestal de gehele dag, andere mannen dragen er een wanneer zij bidden. Het dragen van de keppel is een teken van eerbied voor G’d. De meesten zien het als een traditioneel gebruik dat de kracht van een religieuze wet heeft gekregen.

Meer over Keppel: https://www.trouw.nl/opinie/vier-redenen-waarom-de-keppel-zo-belangrijk-is-voor-joden~bb51fa42/