Jom Kippoer

Dan het belangrijkste feest van de Joden. Het feest dat alle Joden over de hele wereld met elkaar verbindt en wat overal op dezelfde manier gevierd wordt, waar dezelfde liederen in dezelfde volgorde worden gezongen. Dat feest heet Jom Ha Kippoerim, grote verzoendag.

De Dag van de Vergevingen (meervoud), wordt als de belangrijkste feestdag beschouwd in het Jodendom. Het was de ene dag in het jaar dat de hogepriester het heilige der heiligen in de Tempel in Jeruzalem betrad om te pleiten voor G’ds volk.
Jom Kippoer begint met Kol Nidré. Dit is een gebed waarin om nietigverklaring van alle geloften, eden en verplichtingen wordt gevraagd. Het gaat in deze nadrukkelijk om geloften tegenover G’d en tegenover jezelf, niet jegens anderen.

In het katholicisme is dit enigszins vergelijkbaar met de biecht. In het protestantisme kennen we niet een gezamenlijke boetedoening of een individuele biecht.

Er wordt door iedereen gedurende een etmaal gevast, er wordt niet gegeten noch gedronken. Men gaat  de hele dag naar de synagoge.

Helemaal aan het einde van de Jom Kippoer, bij zonsondergang begint de Ne’ila-dienst en daar wordt aan het einde van de dienst op de sjofar geblazen. Dat is traditioneel Joods muziekinstrument, een ramshoorn waarmee in de synagoge tonen geblazen kunnen worden. Hiermee wordt de dag besloten, en een nieuw begin ingeluid.

Meer over Jom Kippoer: https://visie.eo.nl/artikel/2019/10/wat-is-jom-kippoer