Jodendom en het Joodse volk

Het Joodse volk

Joden voelen zich meer met elkaar verbonden omdat ze, als volk, afstammen van de aartsvaders en een gezamenlijk verleden hebben. Velen voelen zich met elkaar verbonden door het geloof, maar je hoeft niet gelovig te zijn om tot het Joodse volk te horen. Lang niet alle Joden lezen de Thora en houden zich aan de Joodse leefregels.

Maar wanneer bèn je dan een Jood?  Van origine was er ooit één echte duidelijke regel: Wanneer je moeder Jodin is, ben jij ook Jood. In de meer liberale omgevingen wordt je ook als Jood geaccepteerd als je vader een Jood is. Daarnaast kan je ook besluiten om Joods te worden door het Joodse geloof aan te nemen.

Daarnaast zijn er mensen die zich aangetrokken voelen tot het Jodendom, zich Joods voelen, bijvoorbeeld omdat hun opa of hun oma Joden waren.

Als je weet dat Joden in bijna alle landen van de wereld wonen, de taal van dat land spreken, dat ze allerlei verschillende uiterlijke kenmerken hebben, dan kun je je afvragen wàt het dan toch is, dat deze mensen tot één volk maakt. Zo bestaan er Joden met een zwarte huidskleur en Joden met blonde haren en blauwe ogen maar ook Joden die nog nooit een gebedshuis – van welke godsdienst dan ook – van binnen hebben gezien.

Het Joodse geloof

Het Joodse geloof is meer dan alleen een geloof; het is ook een manier van leven. Geloofs- en leefregels lezen de Joden in de Thora. De Thora bestaat uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. Hierin staan de 10 geboden maar ook bijvoorbeeld voorschriften over hoe je om moet gaan met je medemens en wat je wel en niet mag eten.

Door de eeuwen heen hebben Joodse denkers de Thora bestudeerd en aan hun geloofsgenoten uitgelegd wat de voorschriften betekenen. Speciaal om de Thora te kunnen begrijpen, die in de Hebreeuwse taal op rollen perkament is geschreven, leren Joodse kinderen Hebreeuws. Ook voor volwassen Joden blijft het bestuderen van de Thora heel belangrijk. Het is niet voor niets dat de synagoge ook wel ‘Sjoel’ (school) wordt genoemd.

Cultureel Jodendom

Ben je niet zo van “het geloof” maar ben of voel je je Jood of Jodin dan kan het zijn dat je je aangetrokken voelt tot de cultuur die het Jodendom biedt. De feesten zoals Poerim waarbij iedereen verkleed is (het valt ook altijd rond carnaval) of Pesach, het Joodse paasfeest (het valt ook altijd rond pasen) waarbij Joden seideren, een lang durende maaltijd waar ze matzes eten en wijn drinken aangevuld met heerlijke eiersalade, kibbbbensoep (ja, zo heet dat, want er zit veel kip in) gremselich en charauset. Of misschien vind je het fijn om met de Thora te dansen bij het Joodse nieuwjaar (meestal september/oktober) of de sjofar (ramshoorn) te horen bij jom kippoer (grote verzoendag). Ook daar kan je van genieten zonder meteen orthodox gelovig te zijn.

Sociaal Jodendom

Maar misschien vind je dat niet leuk maar hou je er wel van om met Joodse mensen onder elkaar te zijn, meer het sociale Jodendom. Lekker koffie ochtenden bezoeken of samen boterkoek of challe (gevlochten broden) bakken en bestrooien met maanzaad. Of lekker naar klezmermuziek luisteren of speciale concerten bezoeken. Onder elkaar zijn, elkaar begrijpen zonder daar veel woorden aan vuil te maken. Dat kan ook jouw Jodendom zijn.

Samenvattend: Je bent Jood van geboorte en/of je bent een religieuze Jood en/of je bent een culturele Jood en/of je bent een sociale Jood. Hoeveel keuzes wil je nog meer?