Jodendom, Christendom en Islam

Het Christendom is ontstaan is uit het Jodendom. Beide geloven in dezelfde G’d, zingen dezelfde psalmen, lezen uit dezelfde (eerste 5) boeken van de bijbel, kennen alle boeken van het Oude testament. Maar het grote verschil zit dus in het geloof dat bij de Christenen Jezus de zoon van G’d is en de Joden geloven dat de Messias nog moet komen. Het Jodendom gelooft dat als hij komt er vrede in de wereld zal zijn, het lam in de armen van de leeuw zal liggen en  alle overleden mensen weer zullen opstaan uit de dood.
Uit het Christendom zijn de katholieke en protestantse kerken ontstaan zoals wij die vandaag de dag nog kennen.

In de 6e eeuw ontstond uit het Jodendom en het Christendom de Islam. Ook de Islam gelooft in dezelfde G’d maar wordt daar Allah genoemd. De grote profeet – dus niet de zoon van G’d – bij de Islam is Mohammed.

Meer over Jodendom, Christendom en Islam: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/167069-jodendom-christendom-en-islam-overeenkomsten-verschillen.html