Is het Jodendom (alleen) een religie?

Het Jodendom is meer dan een religie, het is een levensvisie die ten aanzien van alle facetten van het leven (en de dood) een opvatting heeft.

Het is ook de religie van een volk, een volk dat verbonden is met een eigen taal. De religieuze component heeft als belangrijkste twee kenmerken:
a) geloof in één G’d die Schepper is van hemel en aarde en
b) Die wordt gediend door het doen (of nalaten) van bepaalde verplichtingen.
Het Jodendom is er op gericht om bepaalde dingen te doen of juist niet te doen vastgelegd in de  zgn. 613 verplichtingen die, voor zover op hem / haar van toepassing, een Jood in acht moet nemen.

Meer over Jodendom en religie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom