Is antisemitisme afgunst?

Het Joodse volk is volgens de bijbel het uitverkoren volk. Niet dat ze daar de afgelopen 2000 jaar veel plezier aan hebben beleefd. Moord, doodslag, vervolging, pogroms, uitsluiting, holocaust (de moord op 6 miljoen Joden in de tweede wereldoorlog), niets is ze bespaard gebleven maar toch, de religieuze wereld ziet het zo.

Religieuzen zouden om die reden afgunstig te kunnen zijn, ook nog eens omdat de bijbel zegt dat God de Joden beloofd heeft het land Kanaän aan dat volk te geven. Dat is dan ook gebeurd in 1948 toen de Verenigde naties besloten de staat Israël op te richten.

Het Jodendom kent ook relatief vele componisten, schrijvers, dichters, wetenschappers en filosofen. Daar zitten ook veel Nobelprijswinnaars onder. Einstein bijvoorbeeld. Misschien ook een reden om jaloers te zijn. Maar eigenlijk is afgunst meestal het gevolg van een minderwaardigheidscomplex omdat je jezelf minder waard acht dan die ander.

Meer over Semitische volken