Is Amen een joods woord?

Ja, het woord uitgesproken als ‘ameen’, met de klemtoon op de tweede lettergreep, en in een oude uitspraak als Omijn.
Later is het als Amen, met de klemtoon op de eerste lettergreep, opgenomen in de taal van de kerk. In joodse kring betekent Ameen dat degene die het woord uitspreekt instemt met de spreker waar hij op reageert. Het woord Ameen wordt bijvoorbeeld gezegd door toehoorders wanneer iemand een zegenspreuk (beracha) uitspreekt, of om aan te geven dat een gebedsgedeelte is afgesloten.

Meer over Amen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amen_(gebed)