Hoeveel Joden wonen er in Nederland?

Er wonen ongeveer 30.000 Joden in Nederland. Dat is ongeveer 2 ‰  van de bevolking. Daarmee is Nederland een relatief middelgrote Joodse gemeenschap. In 1940 woonden er meer dan 140.000 Joden in Nederland. De meeste Joden wonen in Israël en de VS.
Enkele honderdduizenden tot een miljoen Joden wonen in onder meer Rusland en de voormalige Sovjet-republieken, Frankrijk, Argentinië en Groot Brittannië.

Meer over Joden in Nederland: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Joden_in_Nederland