Het uitverkoren volk, inderdaad een treetje hoger?

Het Joodse volk wordt wel het Uitverkoren Volk, het door G’d gekozen volk genoemd. Staat het daarmee een treetje hoger dan de andere volkeren?

Nee, er wordt niet neergekeken op andere groepen of volkeren. Het feit dat de Tora degenen die de Tora en mitswot (verplichtingen) volgen, het uitverkoren volk noemt,  is een getuigenis van de hoge positie die de hele mensheid inneemt. En als je zou denken dat alleen de Tora betekenis heeft, en het bestuderen van ieder ander geschrift niet, dan zou dat inhouden dat de dank voor het ontvangen van de Tora betekenisloos is. Want het belang van de Tora gerelateerd aan het belang van de bestudering van andere onderwerpen, maakt de Tora betekenisvol. Zou iedere andere studie of geschrift nonsens zijn (quod non) dan is de superioriteit van de Tora jegens ‘nonsens’ ook niets waard.

Neem het voorschrift uit de 10 geboden om de ouders te eren. De Tora draagt haar volgers dus op iets op een hogere grondslag te doen dan louter uit menselijk fatsoen. Daarin schuilt de distinctie die het zijn van Uitverkoren Volk met zich meebrengt.

Meer over uitverkoren volk: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/6947-waarom-zijn-de-joden-het-uitverkoren-volk.htm