Religie

Er wordt wel eens gekscherend gezegd dat er in het Jodendom evenveel religieuze stromingen als er Joden zijn, maar grofweg is er een opdeling te maken in een religieuze en een liberale stroming. Ze verschillen niet in opvatting maar wel in beleving van hun Jodendom. 

Aan de basis van de opvatting staat de Thora en het geloof in één God. Maar ook binnen deze opvatting bestaan er vele interpretaties die in vele boeken beschreven zijn.

Zeer orthodoxe Joden beleven hun Jodendom door zich strikt aan de halachische regels te houden. Anderen houden er minder tot helemaal geen regels op na. Bijvoorbeeld in (zeer) orthodoxe kringen wordt er geen auto gereden op sjabbes (sjabbat), gas aangestoken en elektrische schakelaars bediend terwijl dat in meer liberale kringen wel gebeurt.

Het wereldwijde bindmiddel in al die eeuwen is het “lernen” geweest, het elke dag samen leren en wijzer worden.