Educatief

Hieronder een kort overzicht van waar we vandaan komen, waar we nu staan  en waar we de komende jaren voor gaan.

Joods Gouda na de oorlog

Als je kijkt naar de historische ontwikkeling van de Stichting Gouds Metaheerhuis zie je dat het in eerste instantie is opgezet om het Metaheerhuis te restaureren en zo de vermoorde Joden in Gouda te herdenken.

Daardoor ontstond ook aandacht voor het gat dat er door de Tweede Wereldoorlog geslagen was in Joodse leven dat ooit in Gouda aanwezig was. Voor de oorlog was er een synagoge, een Joods bejaardencentrum en waren er twee begraafplaatsen. Maar na de oorlog waren er nagenoeg geen Joden meer in Gouda en was een synagoge noch begraafplaats noch bejaardencentrum nodig.

In hun namen keren zij weer

Enkele jaren na de restauratie  werden de namen van de 388 vermoorde Goudse Joden op een plaquette gezet en die plaquette werd in het Metaheerhuis geplaatst. Het herdenken van hen kreeg een extra dimensie met de start in 2011 van het plaatsen van Stolpersteine voor de huizen waar de weggevoerde Joden ooit woonden. Door de verhalen die bij de plaatsing over die mensen verteld werden kregen deze mensen een steeds sterker persoonlijk gezicht.

De verwachting is dat er rond 2030 voor alle 388 vermoorde Joodse Gouwenaars een Stolperstein zal liggen.

Herdenken, gedenken en bedenken

De Tweede Wereldoorlog ligt al meer dan 75 jaar achter ons en krijgt, zeker voor de jongeren onder ons,  een steeds meer historische betekenis. Natuurlijk zullen we rond 4 mei blijven herdenken om zichtbaar te houden wat er is gebeurd. Maar misschien moeten we naast herdenken meer aandacht en betekenis gaan geven aan gedenken en bedenken. Gedenken wat de Tweede wereldoorlog ons heeft aangedaan en gebracht. En bedenken wat wij, individuen, eraan kunnen èn ook zullen doen om ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van zo’n oorlog nooit meer  plaats kunnen vinden.

Preventie in racisme en discriminatie

Voor de Stichting is preventie een belangrijke reden om het Metaheerhuis zichtbaarder te maken dan tot nu toe het geval is. We willen onze educatieve functie versterken. We willen concreter worden in het doortrekken van de gevolgen van het geweld van vroeger naar wat vandaag de dag in de wereld gebeurt. We willen preventie van racisme, discriminatie  en antisemitisme bevorderen door kennis over te dragen en (daardoor) vooroordelen weg te nemen. 

Activiteiten

Bezoeken aan het Metaheerhuis, Stolpersteinewandelingen, gastlessen op scholen en spreken op bijeenkomsten zijn activiteiten waar we de afgelopen jaren aan hebben bijgedragen.

De komende jaren zullen onze educatieve activiteiten in het teken staan van verbinden.

Er is een mooie website met voor iedereen leesbare toegankelijke kennis over het Jodendom, de Tweede Wereldoorlog, Stolpersteine en daarbij heel veel links naar allerlei andere digitale bronnen.

We blijven nadenken over nieuwe toepassingen en mogelijkheden. Schroom niet om ons daarbij te helpen.

Donald Pagrach

Voorzitter Stichting Gouds Metaheerhuis