De 10 geboden

De tien geboden werden op twee platte stenen gebeiteld en door Mozes vanaf de berg Sinaï aan het Joodse volk gegeven. Er waren natuurlijk in die tijd nog geen boeken en de boekdrukkunst moest nog worden uitgevonden. Maar eigenlijk kun je zeggen dat dit een van de eerste geschreven wetten was. Het bijzondere is dat de tien geboden, met een moeilijk woord, universeel zijn. Ze vormen nog altijd de basis voor de wetten die door regeringen en religieuze instanties in de hele wereld gemaakt worden. Ze zijn dus wereldberoemd geworden. Veel mensen kennen ze dan ook en respecteren ze. Helaas houdt niet iedereen zich er aan anders zou er geen oorlog meer zijn.

Enkele van de tien geboden zijn:
        Eert uw vader en uw moeder (respect)
        U zult niet doodslaan
        U zult niet stelen
        U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste (niet liegen)
In Jip en Janneketaal:

Ik ben de Eeuwige je G’d die je uit Egypte heeft gevoerd.
Aanbidt geen andere goden.
Maak geen beeltenis en spreek Zijn Naam niet ijdel uit.
Houdt de Sjabbat-dag
Eer je vader en je moeder
Moord niet.
Pleeg geen echtbreuk
Steel niet.
Wees geen valse getuige.
Wees niet jaloers op het bezit van je naaste.

Meer over De 10 geboden
http://missiokids.nl/Jodendom/Verhaal-MozesTienGeboden.html