Davidster

Vroeger werd de davidster bij veel volken als een vorm van decoratie gebruikt. Pas in de vijftiende eeuw werd de davidster een specifiek Joods teken.

Het kreeg een hele slechte naam toen op bevel van Hitler iedereen van joodse afkomst de davidster moest dragen om zo Joden te kunnen onderscheiden van de overige bevolking; daardoor was het gemakkelijker hen te vernietigen.

Nu heeft de ster haar goede gevoelswaarde weer terug en heeft zij een plek op de vlag van Israël.

Meer over Davidster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Davidster