Chanoekia en menorah

Zowel de chanoekia als de menorah zijn kandelaars maar de ene heeft negen en de ander heeft zeven armen. Eigenlijk zijn het er acht en zes want in de middelste staat het kaarsje dat gebruikt wordt om de andere kaarsjes aan te steken en heeft verder geen symbolische waarde.

De zeven-armige kandelaar was de kandelaar die in de Tempel stond. Vandaag heeft deze kandelaar in het Jodendom geen praktische functie, maar is hethet  symbool dat onder meer is terug te vinden in het wapen van de staat Israël.
Elk land heeft een wapen. In dit geval is dit niet iets om mee te schieten maar hier is woord wapen een ander woord voor symbool. Zo is voor Nederland ons wapen de twee leeuwen met “jemaintiendrai” eronder geschreven. De menorah is  het wapen van Israël en symboliseert dat  de staat Israël een lichtbrenger en voorbeeld zou moeten zijn voor alle naties. De herkomst van de Menorah is terug te vinden in de Bijbel. Priesters staken de met olie gevulde lampen aan en elke ochtend werden ze gedoofd en gereinigd. Vandaag de dag zie je in elk Joods huishouden, synagoge of openbare gelegenheid wel een zevenarmige kandelaar.
De chanoekia wordt gebruikt bij het chanoeka feest. Chanoeka is een Joods feest en staat ook wel bekend als ‘het feest van de lichtjes’ of inwijdingsfeest dat in december wordt gevierd. Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het ‘oliewonder’ in de Tempel van Jeruzalem in 164 v. Chr. Elke dag wordt er ‘s avonds een kaarsje aangestoken: De eerste dag al direct twee, omdat de eerste kaars fungeert als assistent voor de andere kaarsen, 2 kaarsjes op de tweede dag en zo gaat het door tot 8 kaarsjes op de achtste dag. Afhankelijk van jouw geloofsrichting doe je dat van links naar rechts of van rechts naar links.

Alhoewel Chanoeka niets met kerst te maken heeft wordt het wel elk jaar in de buurt van de kerstdagen gevierd, geheel afhankelijk van de Joodse kalender.

Meer over Chanoeka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chanoeka