Bron van Joodse zegswijze: “Iemand die één leven redt, redt de hele wereld.”

Wat is de bron van de uitdrukking “Iemand die één leven redt, redt de hele wereld”. Velen gebruiken dit citaat. Bijvoorbeeld als het gaat om het in herinnering roepen van het verschaffen van een onderduikplaats in de Tweede Wereldoorlog. De uitspraak is terug te vinden in de Talmoed, in het tractaat (boek) Sanhedrin 4,5.