Bar mitswa – bat mitswa

Wanneer een jongen dertien jaar oud is geworden, krijgt hij zelf de verplichting zich aan de Joodse voorschriften (mitswot) te houden. Vandaar dat hij dan ‘bar mitswa’ zoon van de verplichting, heet. De eerstvolgende keer na zijn dertiende verjaardag (volgens de Joodse kalender) wordt hij voor het eerst voor de Tora geroepen en leest er zelf uit. Dat heeft de bar mitswa-jongen langdurig voorbereid want het is een stuk tekst met moeilijke woorden in het Hebreeuws en zonder klinkers, dat hij op een bepaalde melodie voordraagt. Het dertien jaar worden gaat gepaard met een feestelijke viering.

 

Een meisje wordt bat mitswa nadat ze twaalf jaar is geworden. Ook zij heeft dan de verplichting om zichzelf aan de mitswot te houden. Vaak houdt het bat-mitswa-meisje en de bar-mitswa-jongen bij een feestelijke ontvangst direct aansluitend aan de sjoeldienst een voordracht waarin ze tot uitdrukking laat komen wat zij met betrekking tot deze mijlpaal heeft bestudeerd en geleerd.