Bar- en bat mitswa, communie en belijdenis

In de meeste religies worden jongeren opgeleid om kerkelijk volwassen te worden. In het Christendom volg je catechisatie en doe je belijdenis. In de katholieke kerk krijg je les totdat je de eerste communie doet. Kinderen nemen voor het eerst deel aan de communie als ze 6 tot 7 jaar zijn.

Joodse kinderen in Nederland gaan op zondag naar Joodse les. Ze leren daar niet alleen de Tora maar ook de taal: het Hebreeuws. Als de meisjes 12 en de jongens 13 zijn worden ze bat (meisjes) of bar (jongens) mitswa. Dat wil zeggen Joods volwassen waardoor ze verantwoordelijkheid dragen m.b.t. het naleven van de ge- en verboden.  Ze mogen dan mee doen met de hele dienst. Jongens, en in de liberalere wereld ook meisjes, mogen dan een talles (gebedsmantel) dragen en kunnen dan, net als volwassenen, opgeroepen worden voor de Tora. Dat wil zeggen dat ze tijdens de dienst gevraagd wordt om op de bima (kansel) te komen staan en mee te lezen uit de Tora.

Vaak houdt het bat-mitswa-meisje en de bar-mitswa-jongen bij een feestelijke ontvangst direct aansluitend aan de sjoeldienst een voordracht waarin ze tot uitdrukking laat komen wat zij met betrekking tot deze mijlpaal heeft bestudeerd en geleerd.

Meer over Bar- en bat mitswa, communie en belijdenis
https://nihs.nl/levensloop/bar-bat-mitswa/
https://www.kaartje2go.nl/blog/communie/eerste-communie/
https://dewaarheidsvriend.nl/blog/vier-motieven-om-openbare-belijdenis-te-doen