Antisemitisme is het gevolg van gebrek aan kennis

Op basisscholen zouden we eigenlijk in elk schooljaar al moeten beginnen met het delen van kennis op het gebied van religies waaronder het Jodendom. Dat laatste omdat de Joodse religie de basis vormt voor zowel het Christendom als de Islam.

Als we kinderen vroegtijdig de belangrijkste elementen leren van de drie belangrijkste religies dan krijgt antisemitisme geen kans om tot ontwikkeling te komen.  Om antisemitisme te voorkomen kan je het beste van jongs af aan informeren, kennis over dragen en niet bang zijn om in discussie te gaan.

Je kunt de kennisachterstand bij de huidige volwassen generatie alleen maar weg nemen in de dialoog. Respect hebben voor wat een ander denkt, vindt en voelt. Respect afdwingen door jouw kernwaarden kenbaar te maken zonder jouw overtuiging als absolute waarheid op te leggen. Jouw waarheid naast de waarheid van die ander zetten, allereerst de overeenkomsten zoeken en dan pas de verschillen zonder waarde-oordeel benoemen, dat is een kunst.

Meer over preventie