Wat doet het Metaheerhuis op 4 mei?

Op 4 mei om 19.00 uur begint bij het Metaheerhuis aan de Oosthaven 31 een korte herdenking. Omdat er momenteel bouwwerkzaamheden plaats vinden ligt het Metaheerhuis er wat ‘kaal’ bij dit jaar, gelukkig kan onze herdenking desondanks doorgang vinden,

De bijeenkomst begint met een kort welkomswoord door de voorzitter van de Stichting. Daarna zullen namen van vermoorde Joodse stadsgenoten voorgelezen worden. De plechtigheid wordt afgesloten met het zeggen van kaddisj, het gebed voor de doden, eerst in het Nederlands en vervolgens in het Hebreeuws.

Rond 19.25 uur sluiten de deelnemers van de plechtigheid aan bij de stille tocht die langs de Oosthaven 31 loopt. Bij het Joodse poortje, de voormalige toegang tot de begraafplaats aan de Boelekade, wordt door het bestuur een bloemstuk gelegd vanuit een legaat van mevrouw Sara Teixeira de Mattos, de voormalige directrice van het Centraal-Israëlitisch Tehuis.

Vervolgens kunnen diegene die dat op prijs stellen zich aansluiten bij de gemeentelijke 4 mei herdenking op de Markt. Daar wordt, na de 2 minuten stilte en het spelen van het Wilhelmus een aantal kransen gelegd, waaronder een krans ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Goudse Joden. Deze zal gelegd worden door mevrouw Miriam Schmidt en de heer Donald Pagrach. Meer informatie over de bijeenkomst op de markt is te vinden op de website van de gemeente.