Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-19454 mei 2020. Het bestuur van Stichting Gouds Metaheerhuis legt een bloemstuk bij het Joodse Poortje, het monument in de Jeruzalemstraat. De plechtigheid bij het Metaheerhuis kon vanwege de overheidsmaatregelen niet doorgaan.
Foto: Herman Huisman


Dit jaar was er een aangepast herdenken en vieren op 4 en 5 mei. De besturen van de Stichting 4 en 5 mei Gouda en de Stichting Gouds Metaheerhuis deelden daaraan voorafgaand het volgende mee.


Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei 2020

Het herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei zijn dit jaar belangrijker dan ooit. Onder de huidige bijzondere omstandigheden kan het niet anders dan dat 4 en 5 mei 2020 op een andere en waardige wijze dienen plaats te vinden, rekening houdend met de regels van de Rijksoverheid en het RIVM.

Op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers: allen die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld, zijn vermoord of omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Daarom staan wij ook nu op 4 mei stil om hen te herdenken. Vanzelfsprekend in aangepaste en waardige vorm.

De inwoners van Gouda worden opgeroepen om de gehele dag de vlag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.

Wanneer herdenken niet meer bij het vertrouwde herdenkingsmoment op de Markt kan plaatsvinden, dan kunnen we samen in verbondenheid herdenken, in ons hart, in ons geweten en in ons denken, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten.

Iedereen kan op die dag tussen 10.30 uur en 17.00 uur persoonlijk een bloemetje of een bloemstuk leggen bij het Herdenkingsmonument op de Markt. Daarbij dienen de afgekondigde regels in verband met het coronavirus nauwgezet in acht genomen te worden. Tevens kan op die dag een bloem of bloemstuk gelegd worden bij de namen van oorlogsslachtoffers aan de zijkant van het stadhuis.

Alle kerkklokken in Gouda zullen van 19.50 uur tot 19.58 uur luiden om het bijzondere moment van herdenken aan te kondigen.

Het is van belang om te blijven herdenken. Deze keer wordt de herdenking op 4 mei thuis via de televisie of online gevolgd. Om 19:58:30 uur precies wordt tijdens de Nationale Herdenking het signaal Taptoe geblazen. Om deze bijzondere herdenking samen in verbondenheid extra accent te geven worden geoefende bespelers van blaasinstrumenten uitgenodigd van 19:58:30 uur tot 20.00 uur het Taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen, gevolgd door de twee minuten stilte.

Tenslotte wordt men uitgenodigd om na de twee minuten stilte het Wilhelmus thuis mee te zingen.

Ook al herdenken we dit jaar gezamenlijk in een aangepaste vorm, de inhoud, de betekenis, blijft hetzelfde. Eenheid in verbondenheid.

Vanuit de Stichting 4 en 5 Mei Gouda zullen op 4 mei bloemstukken worden gelegd op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven. Deze graven liggen op de R.K. Begraafplaats aan de Graaf Florisweg, de Algemene Begraafsplaats IJsselhof en op de Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat.

Tevens zal op die dag door een afvaardiging van de stichting een krans worden gelegd bij het Joodse Poortje en een bloemstuk bij het herdenkingsmonumentje voor Toon Pille voor het Huis van de Stad.

Een afvaardiging van de Stichting Gouds Metaheerhuis zal bij het Joodse Poortje eveneens een bloemstuk leggen.

Ook op 4 mei zullen drie kransen worden gelegd bij het Herdenkingsmonument op de Markt. In verband met de geldende maatregelen kan dit alleen plaatsvinden zonder publiek.

Het is bitter te moeten ervaren dat, na zoveel maanden van intensieve voorbereiding, het Theaterstuk 'Overleven is Herinneren' op 1, 2 en 3 mei 2020 en het brede Bevrijdingsfeest op 5 mei 2020 geen doorgang kunnen vinden. Bijzonder jammer voor allen die zich met hart en ziel ingezet hebben om er een samenhangend en afgestemd bevrijdingsprogramma van te maken. Unaniem is dan ook besloten om deze activiteiten te verschuiven naar volgend jaar mei. Daarmee wordt tevens recht gedaan aan de inzet en inspanningen van alle betrokkenen van de deelnemende organisaties.

Maar, op 5 mei blijven wij met z'n allen toch stilstaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

Daarom steken we massaal op 5 mei de vlag uit om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

Ook op deze dag kan het landelijk programma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei via de televisie of online worden gevolgd. Online en via social media laten de ambassadeurs van de vrijheid van zich horen. Het Nationaal Comité hoopt dat heel Nederland zich hier online bij aansluit door via social media te laten weten hoe zij stilstaan bij 75 Jaar Vrijheid.